Amir Temur va Temuriylar shajarasi.

  Amir Temur va Temuriylar shajarasi. Tavsiya etamiz: Sohibqiron Amir Temur (1336-1405) Amir Temurning harami. Saroy Mulk xonim Chig‘atoy ulusiga mansub bo‘lgan mo‘g‘ul xonlaridan Qozonxonning qizi bo‘lib, 1341 yilda tug‘ilgan edi. Saroy Mulk xonim balog‘atga yetgach, 1355 yilda  amir  Husayn o‘z nikohiga kiritadi. 1370 yilda amir Husayn qatl qilingach, Amir Temur nikohiga kiradi. Zotan, sohibqiron Amir …

 Amir Temur va Temuriylar shajarasi. Читать далее »